Instytucja: WYSZKÓW

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez WYSZKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@wyszkow.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 28.09.2020 07:49

  odczytano w dniu 28.09.2020 08:37.

 • FW: Hasło przez WYSZKÓW

  Hasło do pliku: qazWSXmn

  Pozdrawiam

  Adrian Sielski

  --

  Adrian Sielski

  Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych

  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2

  07-200 Wyszków

  tel. 29 743 77 41

  e-mail: adrian.sielski@wyszkow.pl

  www.wyszkow.pl

  herb

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
  poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z
  Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem
  Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wyszkowa. Przysługują Pani/Panu
  prawa dostępu do danych osobowych. Pełna treść klauzuli dostępna jest w BIP
  Gminy Wyszków
  <https://bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=15982> .

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym
  adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
  usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki

 • FW: Informacja publiczna przez WYSZKÓW

  W załączeniu wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Hasło do pliku w kolejnym mailu

  Pozdrawiam

  Adrian Sielski

  --

  Adrian Sielski

  Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych

  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2

  07-200 Wyszków

  tel. 29 743 77 41

  e-mail: adrian.sielski@wyszkow.pl

  www.wyszkow.pl

  herb

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
  poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z
  Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem
  Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wyszkowa. Przysługują Pani/Panu
  prawa dostępu do danych osobowych. Pełna treść klauzuli dostępna jest w BIP
  Gminy Wyszków
  <https://bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=15982> .

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym
  adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
  usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki

  • image001_sZD0kuI.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • 20201008092744.7z (nieskanowany) Skanuj
 • FW: Informacja publiczna przez WYSZKÓW

  W załączeniu wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Hasło do pliku w kolejnym mailu

  Pozdrawiam

  Adrian Sielski

  --

  Adrian Sielski

  Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych

  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2

  07-200 Wyszków

  tel. 29 743 77 41

  e-mail: adrian.sielski@wyszkow.pl

  www.wyszkow.pl

  herb

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
  poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z
  Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem
  Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wyszkowa. Przysługują Pani/Panu
  prawa dostępu do danych osobowych. Pełna treść klauzuli dostępna jest w BIP
  Gminy Wyszków
  <https://bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=15982> .

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym
  adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
  usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki

  • image001_86cWTqB.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • 20201008092744_6io0SU0.7z (nieskanowany) Skanuj
 • FW: Hasło przez WYSZKÓW

  Hasło do pliku: qazWSXmn

  Pozdrawiam

  Adrian Sielski

  --

  Adrian Sielski

  Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych

  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2

  07-200 Wyszków

  tel. 29 743 77 41

  e-mail: adrian.sielski@wyszkow.pl

  www.wyszkow.pl

  herb

  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem
  poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z
  Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem
  Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wyszkowa. Przysługują Pani/Panu
  prawa dostępu do danych osobowych. Pełna treść klauzuli dostępna jest w BIP
  Gminy Wyszków
  <https://bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=15982> .

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym
  adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
  usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki

  • image001_S473Df3.jpg (nieskanowany) Skanuj