Instytucja: OSTRÓW MAZOWIECKA

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW MAZOWIECKA

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: a.jastrzebska gminaostrowmaz.home.pl <
  a.jastrzebska@gminaostrowmaz.home.pl>
  Date: śr., 7 paź 2020 o 11:43
  Subject: Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  To: biuro@siecobywatelska.pl <biuro@siecobywatelska.pl>

  Ostrów Mazowiecka, 6 października 2020 r.

  RG.1431.55.2020

  *
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska*

  1. * Ursynowska 22/2*

  * 02-605
  Warszawa*

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 28 września 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu) Urząd Gminy w Ostrowi
  Mazowieckiej informuje:

  Ad. 1 – a, d

  Ad. 2 – d

  Ad. 3 – c

  Ad. 4 – c, e – Mieszkańcy Gminy – interesanci w znikomym stopniu
  korzystają z już dostępnych rozwiązań cyfrowych, oferowanych przez Urząd
  Gminy w Ostrowi Mazowieckiej. Wolą załatwić sprawę w formie papierowej,
  osobiście.

  Ad. 5 – a, b.

  Z wyrazami szacunku,
  Aneta Jastrzębska

  Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
  07-300 Ostrów Mazowiecka
  tel. 29 74 68 600 wew. 50

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostrów
  Mazowiecka, reprezentowana przez Wójta. Niniejsza wiadomość jest
  przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać
  informacje poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości
  prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą
  elektroniczną. Proszę również o usunięcie wiadomości, nie kopiowanie oraz
  nie przekazywanie jej osobom i podmiotom nieupoważnionym.

  Załączniki

  • RG.1431.55.20.pdf (nieskanowany) Skanuj