Instytucja: OŁAWA

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Cyfryzacja gmin przez OŁAWA

  Odpowiedzi:
  Ad. 1 a, d
  Ad. 2 d
  Ad. 3 a
  Ad. 4 b
  Ad. 5 a

  Z poważaniem,
  Łukasz Komarnicki
  Naczelnik Wydziału Informatyki
  Urząd Miejski w Oławie

  W dniu 28.09.2020 o 07:45, sprawa-28681@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  /Justyna Baranowska/
  /Inspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu/
  /Wydział Organizacyjny/
  /tel. 71 3035501/

  Herb
  /Urząd Miejski w Oławie
  Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława
  tel. 71 3035501, 71 3035502
  www.um.olawa.pl/

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Oława.
  Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
  Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdą
  Państwo na stronie internetowej bip.um.olawa.pl w zakładce Obsługa
  Klienta. Niniejsza korespondencja jest przeznaczona wyłącznie dla
  Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, informujemy, iż
  ujawnianie, dystrybuowanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji
  jest niedozwolone. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu doręczona
  omyłkowo prosimy o usunięcie jej oraz o niezwłoczny kontakt.

  Załączniki