Instytucja: BOGUTY-PIANKI

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp: Cyfryzacja gmin przez BOGUTY-PIANKI

  Boguty-Pianki,
  dnia 28 września 2020 r. Odpowiadając
  na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28 września
  2020 r. Urząd Gminy Boguty-Pianki udziela następujących odpowiedzi
  na postawione w tym wniosku zagadnienia: 1.
  Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy
  jest wybór kilku odpowiedzi) a) Załatwianie spraw za
  pośrednictwem ePuap b) Załatwianie spraw za
  pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się
  profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym c) Usługi cyfrowe
  urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
  sposób. d) Zwykłym mailem e) Inny sposób 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia
  całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać
  jedną odpowiedź) a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do
  realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie
  (ponad 75%) b) Większość usług urzędu jest już możliwa do
  realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od
  50 do 75%) c) Duża
  część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej
  50%) d) Niewielka część usług urzędu
  jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług) e)
  Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na
  wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg
  Dokumentów? a) Tak b) Nie c) Trudno
  powiedzieć 4. Jakie problemy napotykają Państwo w
  transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku
  odpowiedzi) a) Brak
  kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
  wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją . b)
  Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji d)
  Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową e)
  Inne, jakie? 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś
  programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub
  wdrażanym samodzielnie? a) Tak, i wiążą z nim Państwo
  wielkie nadzieje na zmiany b) Tak, ale mają Państwo obawy czy
  to wystarczy c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość
  rozwiązań już jest wdrożona d) Nie, choć byłaby taka
  potrzeba e) Inne, jakie. Jan
  Szymański Sekretarz
  Gminy Urząd
  Gminy Boguty-Pianki

  Dnia 28 września 2020 07:49 sprawa-29755@fedrowanie.siecob napisał(a):  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi) a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób. d) Zwykłym mailem e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź) a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%) b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%) c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%) d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług) e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów? a) Tak b) Nie c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją. b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie? a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona d) Nie, choć byłaby taka potrzeba e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-29755@fedrowanie.siecob

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/ www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego