Instytucja: 

WOŁCZYN

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Fwd: informacja publiczna przez WOŁCZYN

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: informacja publiczna
  Data: Thu, 1 Oct 2020 14:41:08 +0200
  Nadawca: {{ email }} <{{ email }}>
  Adresat: {{ email }} <{{ email }}>

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: informacja publiczna
  Data: Thu, 1 Oct 2020 14:37:36 +0200
  Nadawca: {{ email }} <{{ email }}>
  Adresat: {{ email }}

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  z wyrazami szacunku

  --
  Elżbieta Bar
  Urząd Miejski
  Wydział Organizacyjny
  ul. Dworcowa 1
  46-250 Wołczyn
  tel. 77 4188340 wew. 231

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołczyna, adres: Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn.
  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest korespondencyjnie: Urząd Miejski, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn, e-mail:{{ email }}
  Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu realizacji zgłoszonej sprawy, w tym w celu komunikowania się na wskazany adres korespondencyjny i mailowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, w tym z obowiązującej u Administratora instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. Ponadto, ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych,które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

  Załączniki

  • OR.1431.5.2020.pdf
 • Fwd: informacja publiczna przez WOŁCZYN

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  TEMAT:
  informacja publiczna

  DATA:
  01.10.2020 13:26

  OD:
  "{{ email }}" <{{ email }}>

  DO:
  {{ email }}

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  z wyrazami szacunku

  Załączniki

  • OR.1431.5.2020_sDMB7u9.pdf