Instytucja: KAŃCZUGA

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na informację publiczną przez KAŃCZUGA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną
  skierowaną do tut. Urzędu w dniu 28 września 2020 r.

  Anna Wójcik

  Kierownik Referatu Organizacyjnego

  Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
  ul. M. Konopnickiej 2
  37-220 Kańczuga
  tel. 016 642 31 42 wew. 31
  fax. 016 642 66 30

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy, iż Administratorem
  Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w
  Kańczudze (dalej: Urząd) jest Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, z siedzibą
  przy ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga w imieniu którego obowiązki
  pełni Burmistrz. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a
  także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
  się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu
  <mailto:iod@kanczuga.pl> iod@kanczuga.pl

  Więcej szczegółów na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze
  <http://www.kanczuga.pl/> www.kanczuga.pl w zakładce "dla mieszkańca -
  ochrona danych osobowych" oraz na stronie BIP urzędu Miasta i Gminy w
  Kańczudze <http://www.kanczuga.biuletyn.net/> www.kanczuga.biuletyn.net w
  zakładce RODO

  Załączniki

  • image001_Vg6L5wA.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • 20201009082732.pdf (nieskanowany) Skanuj