Instytucja: 

Tarnobrzeg

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez Tarnobrzeg

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 28.09.2020 07:50

  odczytano w dniu 28.09.2020 09:47.

 • Cyfryzacja gmin przez Tarnobrzeg

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska

  Szanowni Państwo,
  W załączeniu przesyłam odpowiedzą na Państwa wniosek z dnia 8 października
  br.
  Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

  Z wyrazami szacunku,
  Marta Kamysz-Turbak
  Kierownik Biura informatyki
  Urząd Miasta Tarnobrzega
  Ul. Kościuszki 32
  39-400 Tarnobrzeg

  -----------------------------------------------------------------------
  Klauzula Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Tarnobrzega

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez
  osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi
  przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
  proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub
  telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Realizując obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE
  (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) - RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1 ze
  zm.) informuję, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Tarnobrzega
  siedzibą z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
  Kontakt e-mail z Administratorem: {{ email }}
  Kontakt e-mail z Inspektorem Ochrony Danych: {{ email }}
  Szczegółowe informacje o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w
  związku z przetwarzaniem przez Urząd Miasta Tarnobrzega Pani/Pana danych
  osobowych znajdują się pod linkiem:
  http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych/

  Załączniki

  • Odpowiedź_cyfryzacja_uslug_publicznych.pdf
 • Nie przeczytano: Cyfryzacja gmin przez Tarnobrzeg