Instytucja: KWIDZYN

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Cyfryzacja gmin przez KWIDZYN

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@um.kwidzyn.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_fHSdo0m.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedz z Urzędu Miejskie w Kwidzynie przez KWIDZYN

  \--

  Dzień dobry,

  W załączniku przesyłamy odpowiedzi na wniosek o udostępnieniem informacji
  publicznej, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w dniu 28.09.2020
  Z poważaniem

  Aleksander Łubiński
  Urząd Miejski Kwidzyn
  tel +48 55 64 64 781
  tel mob. +48 601 415 102
  [www.kwidzyn.pl](http://www.kwidzyn.pl)

  ![](cid:part1.7E199F7F.269BD306@kwidzyn.pl)

  Załączniki

 • Odpowiedź na inf. publiczną przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie

  Biuro Cyfryzacji Urząd Miejski w Chrzanowie w odpowiedzi na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej złożony 28 września 2020 , na
  podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej – informuje, że:

  *  Urząd Miejski załatwia sprawy za pośrednictwem ePuap
  *   Duża część usług urzędu jest możliwa do realizacji bez pojawienia
  się mieszkańca w urzędzie
  *   W urzędzie funkcjonuje Elektryczny Obieg Dokumentów
  *   Brak kadry uniemożliwia wdrożenie zmian
  *   Urząd uczestniczy obecnie w programie transformacji cyfrowej

  --

  Agnieszka Seremak

  Inspektor

  Biuro Cyfryzacji
  Urząd Miejski w Chrzanowie
  Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów
  (32) 7585-158

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chrzanów
  reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chrzanowa,
  adres Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
  iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. (32) 7585-115.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych
  zadań spoczywających na Gminie lub Burmistrzu na podstawie
  Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” z dnia
  27 kwietnia 2016 r.
  4. Pozyskane dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą przez okres
  określony przepisami prawa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
  danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
  8. Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera
  informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata
  i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione.
  Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez
  pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie
  zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć wiadomość w całości,
  nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w
  jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

  przesłano odpowiedź na zły adres

  Załączniki