Instytucja: SKÓRCZ

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Your email requires verification verify#7nRc7YPvKBsrlOVJhbztn-1601272284 przez SKÓRCZ

  The message you sent requires that you verify that you
  are a real live human being and not a spam source.

  To complete this verification, simply reply to this message and leave
  the subject line intact.

  Or, you can click the following link:

  http://www.skorcz.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=miasto@skorcz.pl&id=7nRc7YPvKBsrlOVJhbztn-1601272284

  The headers of the message sent from your address are shown below:

  From el.9e743ae345d5c9a2224cc885c0f24ecb.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co Mon Sep 28 07:51:23 2020
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co ([185.243.31.151]:6710)
  by whm-01.i.media.pl with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  (Exim 4.93)
  (envelope-from <el.9e743ae345d5c9a2224cc885c0f24ecb.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>)
  id 1kMm4I-000LNl-7L
  for miasto@skorcz.pl; Mon, 28 Sep 2020 07:51:23 +0200
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4C0BSx6LJ5z8RvW8
  for <miasto@skorcz.pl>; Mon, 28 Sep 2020 05:50:41 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1601272241; bh=4N2j/638zQ1elWIh9b/Y0B5mbgs=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=4vqwDN3bs9//aH0cujokUxoBeZtiqGC3S+BbuCvU0EVRiBaQsO3xVvVCKZfIL5P2Z
  2NLQ9lU5MOxWVXggzGsuHs/4MLePc7JEJZAuw2uMgmqz9PysgJ581NWid9H6v00VtL
  DQmbbkSj07AkPTrMjS9bBfNsobBlzk+mxCajJ8e8=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 92B6F28C10
  for <miasto@skorcz.pl>; Mon, 28 Sep 2020 07:50:41 +0200 (CEST)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============4983873222958270732=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: Cyfryzacja gmin