Instytucja: KOLBUDY

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • [Autoresponder] Cyfryzacja gmin przez KOLBUDY

  To jest automatyczna odpowiedź wygenerowana przez autoresponder.
  Nie odpowiadaj na ten list.

  ----Treść automatycznej odpowiedzi----

  Informujemy, że na stronie
  http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedowe/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy <http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedowe/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy>
  można zapoznać się z właściwą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze skierowaniem powyższego e-mail.

  ----Koniec treści automatycznej odpowiedzi----

 • Odpowiedź - Cyfryzacja Gmin przez KOLBUDY

  Dzień dobry,

  W załączeniu odpowiedzi na pismo o udostępnieniu informacji publicznych.

  ---

  Z poważaniem

  Arkadiusz Klein

  Inspektor ds. Informatyki

  Tel. +48 58 691 05 27

  Kom. 690 348 668

  e-mail: <mailto:arkadiusz.klein@ug.kolbudy.pl>
  arkadiusz.klein@ug.kolbudy.pl

  Informujemy, że na stronie

  <http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedo
  we/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy>
  http://www.kolbudy.pl/urzad/tablica-ogloszen/informacje-i-komunikaty-urzedow
  e/3646-klauzula-informacyjna-dla-klientow-gminy-kolbudy
  można zapoznać się z właściwą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania
  Państwa danych osobowych w związku ze skierowaniem powyższego e-mail.
  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowana jest
  tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do jego użytku.
  Jeśli Państwo nie jesteście odbiorcą, do którego wiadomość jest skierowana,
  Prosimy odpowiadając zwrotnie na tę wiadomość przekazać informację do
  nadawcy, a następnie usunąć tę wiadomość z Państwa skrzynki odbiorczej i
  nadawczej.
  Zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub
  inne postępowanie dotyczące przedmiotowej wiadomości, pod rygorem uznania
  takiego postępowania za naruszające prawo.

  Załączniki