Instytucja: SIERAKOWICE

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Cyfryzacja gmin przez SIERAKOWICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sierakowice@sierakowice.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

  Załączniki

  • MDNPart3_GRtJX7a.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Gmina Sierakowice / RSO.1431.44.2020 przez SIERAKOWICE

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.09.2020 w poniższej wiadomości przekazuję odpowiedzi Gminy Sierakowice.

  Z poważaniem

  stopka75 ewelina lila v2

  --- Treść przekazanej wiadomości ---

  Temat:

  Cyfryzacja gmin

  Data:

  Mon, 28 Sep 2020 05:50:44 -0000

  Nadawca:

  sprawa-30278@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Odpowiedź-Do:

  sprawa-30278@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Adresat:

  sierakowice@sierakowice.pl

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap - TAK
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  Pytanie pozostaje bez rozpatrzenia, ponieważ żądane informacje nie mają waloru informacji publicznej. Informacją publiczną jest bowiem wiadomość dotycząca faktów, stanu określonych zjawisk na dzień udzielania odpowiedzi. Informacja publiczna w rozumieniu art. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczy sfery faktów, czynności i zachowań organu wykonującego zadania publiczne podjętych w zakresie wykonywania takiego zadania. Fakt dotyczy zatem konkretnego zdarzenia lub czynności wykonanej przez organ zobowiązany do udzielenia informacji publicznej. Informacja powinna być odzwierciedlona w treści istniejących dokumentów. W świetle powyższego wniosek o udostępnienie informacji nie może być żądaniem wydania opinii, dokonania subiektywnej oceny, charakterystyki czy ustalenia priorytetów. Nie jest informacją publiczną to, co podmiot zobowiązany do jej udostępnienia myśli, sądzi, w jaki sposób ocenia lub charakteryzuje jakieś zjawisko, jakie ma priorytety.

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  Pytanie pozostaje bez rozpatrzenia, ponieważ żądane informacje nie mają waloru informacji publicznej. Informacją publiczną jest bowiem wiadomość dotycząca faktów, stanu określonych zjawisk na dzień udzielania odpowiedzi. Informacja publiczna w rozumieniu art. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczy sfery faktów, czynności i zachowań organu wykonującego zadania publiczne podjętych w zakresie wykonywania takiego zadania. Fakt dotyczy zatem konkretnego zdarzenia lub czynności wykonanej przez organ zobowiązany do udzielenia informacji publicznej. Informacja powinna być odzwierciedlona w treści istniejących dokumentów. W świetle powyższego wniosek o udostępnienie informacji nie może być żądaniem wydania opinii, dokonania subiektywnej oceny, charakterystyki czy ustalenia priorytetów. Nie jest informacją publiczną to, co podmiot zobowiązany do jej udostępnienia myśli, sądzi, w jaki sposób ocenia lub charakteryzuje jakieś zjawisko, jakie ma priorytety.

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.
  Gmina nie uczestniczy w programie cyfrowej transformacji urzędu.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-30278@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  <http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwMTI3MjI0NDM4LjI0ODE4LjEwMzcyNDgwMzg0NDg4MDcwMTg4QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfE1vbiwgMjggU2VwIDIwMjAgMDU6NTA6NDQgLTAwMDB8c2llcmFrb3dpY2VAc2llcmFrb3dpY2UucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMXwwfDEuZDQ4M2M4MDU0YWI5Y2Y0OTIwOGI0OTU4MGRmNTA2MGM%3D>

  _____

  Email sprawdzony przez <http://www.arcabit.pl> Arcabit Internet Security

  This email was scanned by <http://www.arcabit.pl> Arcabit Internet Security

  Załączniki

  • image001_T4uPPZ5.jpg (nieskanowany) Skanuj