Instytucja: 

PRUSZCZ GDAŃSKI

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRUSZCZ GDAŃSKI

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 28 września 2020 r. informuję jak
  poniżej:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom

  a. Załatwianie spraw za pośrednictwem e-puap
  b. Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
  podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c. Usługi cyfrowe urzędu, w których jest zapewniona w autorski sposób
  d. Zwykłym mailem

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
  Internet w Państwa urzędzie

  Duża część usług urzędu jest możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca w urzędzie (od 25% do poniżej 50% usług)

  3. Czy w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

  Tak.

  4. Jakie problemy spotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?

  Inne, jakie - Niski wskaźnik wykorzystania niektórych usług przez
  mieszkańców.

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
  transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

  Inne, jakie.- w maju 2020 zakończyliśmy wdrażanie e-usług podatkowych
  poprzez wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta w ramach
  projektu POWER, a we wrześniu tego roku uruchomiliśmy program
  pruszczańskiej karty mieszkańca w ramach którego został uruchomiony portal
  usług elektronicznych do jej obsługi.

  W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.

  Pozdrawiam

  Mirosław Mizera

  Główny specjalista ds. informatyki

  e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Tel. 58 7759930

  Administratorem danych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, który powołał
  Inspektora Ochrony Danych (kontakt: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy
  wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie
  wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują
  dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres
  niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której
  dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec
  przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
  przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania
  danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań
  ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy.

  Załączniki