'

Instytucja: OPATÓW

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Cyfryzacja gmin - Opatów przez OPATÓW

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji w w trybie
  dostępu do informacji publicznej z dnia 28.09.2020 r. Urząd Miasta i
  Gminy Opatów informuje:

  1. Rozwiązania cyfrowe udostępnione dla mieszkańców to:

  a) ePUAP

  b) e-mail

  2. Niewielka część usług urzędu jest możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług).

  3. W naszym urzędzie nie funkcjonuje EOD.

  4. a) brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do
  zaplanowania i zdrożenia zmian związanych z transformacją, b) brak
  pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji, d) problemy z dostępną
  na rynku ofertą komercyjną lub państwową, e) pracownicy samorządów są
  przygnieceni bezsensownymi zadaniami wymagającymi tworzenia wirtualnych,
  a obowiązkowych planów, jeszcze bardziej wirtualnych sprawozdań z ich
  wykonania, a przy tym sukcesywnie ograniczane są ich środki na godne
  wynagrodzenia, nie mówiąc już o zatrudnianiu nowych wykwalifikowanych
  kadr, czy sensownym szkoleniu już pracujących, więc cyfryzacja jest
  gdzieś daleko w piramidzie potrzeb.

  5. Nie uczestniczymy w programie cyfrowej transformacji urzędu, choć
  byłaby taka potrzeba.

  --
  Hubert Dziadczykowski
  Sekretarz Gminy
  Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

  Załączniki

  • sekretarz_IXyQm3i.vcf (nieskanowany) Skanuj