Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej dot. cyfryzacji Urzędu.

  pozdrawiam

  --
  Krzysztof Widźgowski
  Sekretarz Miasta

  tel. stacjonarny : 56 4729636
  tel. komórkowy : 784299871
  e-mail: sekretarz@umnowemiasto.pl

  --
  Joanna Rutecka

  Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
  ul. Rynek 1
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  tel. 56 472-96-10
  tel/fax 56 474-27-14

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska reprezentowana przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, ul. Rynek 1, Nowe Miasto Lubawskie, tel. (56)472-96-10, fax (56)474-27-14, e-mail: urzad@umnowemiasto.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim można uzyskać kierując korespondencję na adres e-mail: iod@umnowemiasto.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań realizowanych przez Urząd Miejski, w tym zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej
  oraz zadań z zakresu organów administracji rządowej i samorządowej na podstawie porozumień z tymi organami.

  Więcej informacji z zakresu spełnienia obowiązku informacyjnego można uzyskać pod adresem: bip.umnowemiasto.pl

  Załączniki

  • OR.1431.46.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj