Instytucja: LUBAWA

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Cyfryzacja gmin przez LUBAWA

  OR.1431.62.2020

  Lubawa, 13 października 2020 r.

  Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (t.j. Dz.U.2019.1429 z póź.zm.) przesyłam
  odpowiedź na złożony 28 września 2020 r. elektronicznie wniosek.

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
  wybór kilku odpowiedzi) a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap -
  TAK b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której
  można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym NIE c) Usługi
  cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
  sposób. d) Zwykłym mailem- TAK e) Inny sposób 2. Jak oceniliby Państwo
  możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie
  (prosimy wybrać jedną odpowiedź) a) Prawie wszystkie usługi są możliwe
  do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad
  75%) b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%) TAK c)
  Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
  się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%) d) Niewielka
  część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług) e) Usługi urzędu w
  ogóle nie są dostępne przez Internet 3. Czy, w momencie udzielania
  odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny
  Obieg Dokumentów? a) Tak b) Nie-X c) Trudno powiedzieć 4. Jakie problemy
  napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór
  kilku odpowiedzi) a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje
  do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z
  transformacją. b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już
  rozwiązań c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji d)
  Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową e) Inne,
  jakie? PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w
  jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu
  lub wdrażanym samodzielnie? a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie
  nadzieje na zmiany b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy c)
  Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona d)
  Nie, choć byłaby taka potrzeba e) Inne, jakie. PROJEKT W TRAKCIE
  REALIZACJI E-usługi dla mieszkańców Gminy Miejskiej Lubawa Katarzyna
  Żuchowska Sekretarz Miasta

  W dniu 2020-09-28 o 07:52, sprawa-30695@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym
  adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
  usunięcie otrzymanych informacji.

 • Re: Cyfryzacja gmin przez LUBAWA

  W dniu 2020-10-13 o 11:52, Katarzyna Żuchowska Sekretarz Miasta pisze:
  --
  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym
  adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
  usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki