Instytucja: WĄGROWIEC

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Cyfryzacja gmin przez WĄGROWIEC

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <miasto@wagrowiec.eu> o 28-09-2020 07:53

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o28-09-2020 08:27

 • Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej_Cyfryzacja gmin przez WĄGROWIEC

  _Wnioskodawca_:

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Szanowni Państwo,

  odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej_Cyfryzacja gmin przesyłam w załączeniu.

  Uprzejmie proszę o _zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi_.

  Z poważaniem

  Piotr Korpowski

  Wydział Kultury, Sportu,
  Turystyki, Promocji Miasta
  i Ochrony Zdrowia

  Tel. +48 67 26 80 305 lub 332

  Fax. +48 67 26 20 325

  Email:
  rzecznik@wagrowiec.eu
  p.korpowski@wagrowiec.eu

  Urząd Miejski w Wągrowcu

  ul. Kościuszki 15a

  62-100 Wągrowiec

  Tel. +48 67 26 21 522

  Fax. +48 67 26 20 325

  Email: miasto@wagrowiec.eu

  www.wagrowiec.eu

  Logo Wągrowca

  W dniu 2020-09-28 o 08:27, Urząd Miejski w Wągrowcu pisze:

  Załączniki