Instytucja: 

DAMASŁAWEK

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez DAMASŁAWEK

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 28.09.2020 07:53

  odczytano w dniu 28.09.2020 07:57.

 • Zkr.1431.34.2020 przez DAMASŁAWEK

  Dzień dobry,

  W załączeniu zamieszczam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

  Pozdrawiam.

  Krzysztof Borowski
  Młodszy referent ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informatycznego
  Urząd Gminy Damasławek
  ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
  tel. (67) 26-13-611, fax. (67) 26-13-627
  <mailto:informatyk@damaslawek.nowoczesnagmina.pl>
  informatyk@damaslawek.nowoczesnagmina.pl,
  <http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/>
  www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

  Administratorem danych jest Urząd Gminy Damasławek reprezentowany przez
  Wójta Gminy Damasławek, adres: ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek nr tel:
  67-26-13-611 Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z
  ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza
  te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego
  dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
  przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis systemów
  informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
  celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz
  wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać
  dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
  przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą
  przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać
  wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W
  razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji można zapoznać się
  z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie BIP:
  <http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=8004>
  http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=8004 lub skontaktować się z
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Krzysztofem Pukaczewskim
  <mailto:pukaczewski@hotmail.com> pukaczewski@hotmail.com

  Załączniki

  • Zkr.1431.34.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj