Instytucja: PAKOSŁAW

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Cyfryzacja gmin przez PAKOSŁAW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretarz@pakoslaw.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłane: 2020-09-28 07:53

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
  wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
  gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Cyfryzacja gmin przez PAKOSŁAW

  Urząd Gminy Pakosław udziela odpowiedzi dot.cyfryzacji w Urzędzie:

  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
  o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
  publicznych:
  >
  > 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd
  mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  > a) Załatwianie
  spraw za pośrednictwem ePuap
  > b) Załatwianie spraw za pośrednictwem
  innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub
  podpisem cyfrowym
  > c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja
  jest zapewniona w autorski sposób.
  > d) Zwykłym mailem
  > e) Inny sposób

  >
  > 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
  Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  > a) Prawie
  wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  > b) Większość usług urzędu
  jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki
  w urzędzie (od 50 do 75%)
  > c) Duża część usług urzędu jest już możliwa
  do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25
  do poniżej 50%)
  > d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do
  realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej
  25% usług)
  > e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
  >

  > 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa
  urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  > a) Tak
  > b) Nie
  >
  c) Trudno powiedzieć
  >
  > 4. Jakie problemy napotykają Państwo w
  transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  >

  > a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do
  zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z
  transformacją.
  > b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już
  rozwiązań
  > c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji -
  wysoki koszt zatrudnienia informatyka - co powoduje braki w
  zatrudnieniu, zakup sprzętu, oprogramowania
  > d) Problemy z dostępną na
  rynku ofertą komercyjną lub państwową
  > e) Inne, jakie?
  >
  > 5. Czy
  uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
  urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  > a) Tak, i
  wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  > b) Tak, ale mają
  Państwo obawy czy to wystarczy
  > c) Nie, nie ma takiej potrzeby -
  większość rozwiązań już jest wdrożona
  > d) Nie, choć byłaby taka
  potrzeba
  > e) Inne, jakie.
  >
  > Właściwe odpowiedzi zostały
  podkreślone.
  >
  > B. Konopka