Instytucja: 

KOŁO

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez KOŁO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 28.09.2020 07:53

  odczytano w dniu 28.09.2020 08:32.

 • cyfryzacja gmin przez KOŁO

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Urząd Miejski w Kole w załączeniu przesyła odp. na zapytanie w oparciu o
  ustawę o dostępie do informacji publicznej - cyfryzacja gmin

  Monika Ciesielska

  Sekretarz Miasta Koła

  Tel. (63) 26 27 580

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych - dalej RODO), informujemy, że :

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kole
  danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą przy ul. Stary Rynek
  1, 62-600 Koło.

  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z
  którą można skontaktować się pod adresem mailowym
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}, tel. 531 641 425.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a
  RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez
  niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego
  działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego
  działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.

  4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
  podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z
  obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może
  je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także
  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy
  więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

  8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie
  będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o
  niej drogą elektroniczną.

  9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego -
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania.

  Załączniki

  • image001_8DzdkUD.jpg
  • cyfrowa_gmina.doc