Instytucja: MIĘDZYCHÓD

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RSO.1431.38.2020 przez MIĘDZYCHÓD

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wniosek z
  dnia 28 września 2020r. (nasz znak: RSO.1431.38.2020), poniżej przekazuję
  informacje których dotyczył ww. wniosek.

  Ad. 1 - a), b), c)

  Ad. 3 - b)

  Ad. 5 - a)

  Ad. 2 i 4

  Wyjaśniam, iż pytania przedstawione w punkcie 2 i 4 nie stanowią informacji
  publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).

  Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Opolu z
  dnia 26.11.2015 r. sygn. II SAB/Op 68/15, prawo dostępu do informacji
  publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji o określonych
  faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji. Informacja
  publiczna dotyczy sfery faktów, a prawo dostępu do informacji publicznej
  oznacza dostęp do informacji już będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego
  i nie może być utożsamiane z prawem do inicjowania działań mających na celu
  wytworzenie informacji jakościowo nowej.

  Agata Ceglarek

  Młodszy referent ds. obrony cywilnej,

  ppoż. i informacji publicznej.

  Tel: 95 748 8100 wew. (216)

  e-mail: oc@miedzychod.pl

  Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

  ul. Marszałka Piłsudskiego 2

  64-400 Międzychód