Instytucja: 

CZAPLINEK

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez CZAPLINEK

  Twoja wiadomość

  Do: czaplinek@home.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 28.09.2020 07:54

  odczytano w dniu 28.09.2020 10:26.

 • Odp. na wniosek o informację publiczną z dn. 28.09.2020r. przez CZAPLINEK

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dn. 28.09.2020 roku.

  Pozdrawiam,

  Zbigniew Krasoń - Starszy informatyk

  tel. +48 94 372 62 35

  kom. +48 600 119 337

  Niniejsza wiadomość oraz wszystkie załączone do niej pliki przeznaczone są
  do wyłącznego użytku zamierzonego adresata i mogą zawierać chronione lub
  poufne informacje. Przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub
  dystrybuowanie przez osoby do tego nieupoważnione jest zabronione. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
  skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie.

  Administratorem danych jest Burmistrz Czaplinka, 78-550 Czaplinek, ul. Rynek
  6. Kontakt do inspektora ochrony danych email: <mailto:iod@czaplinek.pl>
  iod@czaplinek.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
  osobowych przez Urząd Miejski w Czaplinku. Będziemy przetwarzać Państwa dane
  osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
  administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez
  administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania
  władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
  Wykazem Akt. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz
  prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie
  wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu
  również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest
  warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

  Załączniki

  • image003_46ZK389.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Wniosek-odp_Stowarzyszenie_Sieć_Obywatelska-sig.pdf (nieskanowany) Skanuj