Instytucja: STARGARD

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: Cyfryzacja gmin przez STARGARD

  Wiadomość wysłana w dniu 28 września 2020 05:54:15 GMT-00:00 do j.piskorz@poczta.um.stargard.pl o temacie „Cyfryzacja gmin” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez STARGARD

  W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.09.2020 r.
  Urząd Miejski w Stargardzie informuje:
  W pytaniu nr 1 - odpowiedź a,b,c,d
  W pytaniu nr 2 - odpowiedź b
  W pytaniu nr 3 - odpowiedź a
  W pytaniu nr 4 - odpowiedź c
  W pytaniu nr 5 - odpowiedź a

  --
  Pozdrawiam

  Janusz Kmita
  Dyrektor Wydziału Informatyki
  tel. +48 91 577 68 18


  Urząd Miejski Stargard
  Wydział Informatyki
  ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
  73-110 Stargard
  tel. 91 578 48 81
  fax 91 578 48 89
  [ http://www.stargard.pl/ | www.stargard.pl ]

  Administrator - Prezydent Miasta Stargard z siedzibą - Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
  Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Stargardzie: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, telefon: 91578-56-74, e-mail: a.rudnicka@um.stargard.pl
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.
  Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora, zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce E-Urząd- KARTY USŁUG - https://www.stargard.pl/Klauzula-informacyjna