Instytucja: CHEŁMNO

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez CHEŁMNO

  Twoja wiadomość

  Do: biuro_informacji@chelmno.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 28.09.2020 07:46

  odczytano w dniu 28.09.2020 08:44.

 • Odpoweidź na wniosek o udzielenie informacji Publicznej z dnia 28.09.2020 r. przez CHEŁMNO

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam Państwu skan udzielonej informacji publicznej,
  dotyczącej Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej, przesłanej do
  nas pocztą elektroniczną w dniu 29.09.2020 r.

  Pozdrawiam

  Paweł Góra

  Urząd Miasta Chełmna

  tel. 56 677 17 53

  mobile: 515 275 345

  Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO ze szczególną
  starannością. Dane osobowe wykorzystywane są w celu kontaktu z Panią/Panem.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna,
  ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, adres e-mail:
  <mailto:biuro_informacji@chelmno.pl> biuro_informacji@chelmno.pl.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
  skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej:
  <mailto:iod.um@chelmno.pl> iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby
  Administratora z dopiskiem IOD. Szczegółowa informacja dotycząca
  przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie:
  <http://www.bip.chelmno.pl/?cid=1669&bip_id=7168>
  http://www.bip.chelmno.pl/?cid=1669&bip_id=7168

  P Chroń środowisko - zastanów się czy wydrukowanie tego e-maila jest
  naprawde konieczne.
  Please consider the environment before printing this email.

  Załączniki

  • OR.1431.37.2020.PG.pdf (nieskanowany) Skanuj