Instytucja: SOŚNO

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez SOŚNO

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@sosno.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 2020-09-14 08:05

  odczytano w dniu 2020-09-14 10:06.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (31) przez SOŚNO

  Urząd Gminy Sośno przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 14 września 2020 r.w sprawie cyfryzacji gmin.

  Pozdrawiam

  Danuta Zenel

  Urząd Gminy Sośno

  Ul. Nowa 1

  89-412 Sośno

  Tel. 52 389-01-16

  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.Ta wiadomość
  jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo
  tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
  nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości,
  to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie,
  dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej
  informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

  Administratorem danych jest Urząd Gminy Sośno z siedzibą przy ul. Nowa 1 w
  Sośnie (kod pocztowy: 89-412), tel.: 52 389 01 33, adres e-mail:
  sekretariat@sosno.pl <mailto:sekretariat@sosno.pl> . Kontakt email do
  inspektora ochrony danych p. Adama Ostrowskiego: <mailto:iod@sosno.pl>
  iod@sosno.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
  osobowych przez Urząd Gminy Sośno. Dane będą przetwarzane na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu
  rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane
  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.
  dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa
  powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą
  przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi
  narodowego zasobu archiwalnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
  Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu,
  ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich
  przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest
  warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

  Załączniki

  • dokument07880520200917083423.pdf (nieskanowany) Skanuj