Instytucja: 

WOJCIESZKÓW

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez WOJCIESZKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 28.09.2020 07:47

  odczytano w dniu 28.09.2020 08:22.

 • Odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

  Dzień Dobry ,

  w odpowiedzi na przesłany drogą elektroniczną w dniu 28 września 2020 r.
  wniosek o udostępnienie informacji publicznej, działając na podstawie art.
  10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do
  informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), poniżej przedstawiam
  informacje w zakresie objętym wnioskiem:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
  kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  d) Zwykłym mailem

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
  Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
  mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
  funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  b) Nie

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
  wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
  urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

  Z poważaniem,

  Marta Izdebska

  Inspektor ds. kadr i płac

  Urząd Gminy Wojcieszków

  tel. 25 755 42 01

  Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają
  ochronie prawnej. Jeżeli nie jesteście Państwo zamierzonym adresatem
  powyższej wiadomości informujemy, iż jakiekolwiek jej ujawnienie,
  reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. O
  błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć wiadomość.

  Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych
  związanych z niniejszą korespondencją jest Wójt Gminy Wojcieszków, ul.
  Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków. Z powołanym w Urzędzie Inspektorem Ochrony
  Danych możecie się Państwo skontaktować pod adresem: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }} . Wszelkie informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania
  znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem:
  <https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Zal._nr_4_do_PBDO_-_Kla
  uzula_informacyjna_pelna_Urzad_Gminy_Wojcieszkow.pdf>
  https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zal._nr_4_do_PBDO_-_Kla
  uzula_informacyjna_pelna_Urzad_Gminy_Wojcieszkow.pdf

  odpowiedź wysłano na błędny adres