Instytucja: WIERZCHLAS

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Cyfryzacja gmin przez WIERZCHLAS

  S.Or.1431.66.2020.1.BM

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia

 • Fwd: Re: Cyfryzacja gmin przez WIERZCHLAS

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Cyfryzacja gmin
  Data: Tue, 6 Oct 2020 14:49:09 +0200
  Nadawca: Sekretariat Gminy Wierzchlas <sekretariat@wierzchlas.pl>
  Adresat: sprawa-29243@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  S.Or.1431.66.2020.1.BM

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
  28.09.2020 r. poniżej przesyłam następujące informacje/poprzez
  podkreślenie prawidłowych odpowiedzi w poniższej ankiecie/:

  W dniu 28.09.2020 o 07:47, sprawa-29243@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  > dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  > Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
  > publicznych:
  >
  > 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
  > wybór kilku odpowiedzi)
  > a) _Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap_
  > b) Zała_twianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której
  > można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym - dla
  > postepowań w sprawie udzielenia zmóień publicznych powyżej progów
  > uniijnych: _
  > c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
  > autorski sposób.
  > d) _Zwykłym mailem_
  > e) Inny sposób
  >
  > 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
  > Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  > a) Pra_wie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania
  > się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%) - głoownie prze epuap _
  > b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  > pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  > c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  > pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  > d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
  > pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  > e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
  >
  > 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa
  > urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  > a) Tak
  > _b) Nie_
  > c) Trudno powiedzieć
  >
  > 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
  > (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  >
  > a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
  > i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  > b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  > c) B_rak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji_
  > d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  > e) Inne, jakie?
  >
  > 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
  > transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  > a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  > b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  > c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  > d) _Nie, choć byłaby taka potrzeba_
  > e) Inne, jakie.
  >

  Z poważaniem
  Beata Marczak
  Sekretarz Gminy Wierzchlas
  >
  > Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na
  > udzielone odpowiedzi.
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres: sprawa-29243@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  > zasadami reprezentacji
  >
  > --
  >
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  > skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  > www.siecobywatelska.pl
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >