Instytucja: MOKRSKO

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Cyfryzacja gmin przez MOKRSKO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@mokrsko.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_MaRPuwL.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez MOKRSKO

  Urząd Gminy w Mokrsku przesyła odpowiedź. W załączeniu podpisany skan.

  Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

  Urząd Gminy w Mokrsku przedstawia odpowiedzi na pytania zawarte
  we wniosku z dnia 28.09.2020 r.:

  Ad 1 a) Tak

  Ad1 b) Nie

  Ad1 c) Nie

  Ad1 c) Nie

  Ad1 d) Tak

  Ad 2. Nie jest to pytanie o informację publiczną.

  Ad 3. Nie

  Ad 4) Urząd nie uczestniczy w tej chwili w programie cyfrowej
  transformacji

  Ad 5) Nie

  --

  _Administratorem Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Mokrsku,
  reprezentowany przez Wójta Gminy. Więcej informacji na stronie
  Mokrsko.pl w zakładce "Ochrona danych osobowych"._

  _Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są
  poufne i podlegają prawnej ochronie. Jeśli nie jest Pani/ Pan jej
  zamierzonym adresatem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą i
  usunięcie tej wiadomości wraz z załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/ Pan
  zamierzonym adresatem tej wiadomości jej dalsze rozpowszechnianie,
  udostępnianie lub ujawnianie jej treści w całości lub w części jest
  zabronione - zastrzeżenie to dotyczy zarówno samej wiadomości jak i
  załączników do niej. _

  _ _

  Załączniki

  • Urząd_Gminy_w_Mokrsku.pdf (nieskanowany) Skanuj