Instytucja: ZAPOLICE

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez ZAPOLICE

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@zapolice.pl
  Temat: Cyfryzacja gmin
  Wysłano: 2020-09-28 07:48

  odczytano w dniu 2020-09-28 08:11.

 • Odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej przez ZAPOLICE

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28 września
  2020 r., dot. udostępnienia informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Agnieszka Kowalska

  inspektor ds. ogólno-administracyjnych

  Referat Społeczno-Organizacyjny

  Urząd Gminy Zapolice

  98-161 Zapolice, ul. Plac Strażacki 5

  tel/fax (43) 823-19-82

  e-mail: <mailto:urzad@zapolice.pl> urzad@zapolice.pl

  <http://www.zapolice.pl/> www.zapolice.pl

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

  Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata
  i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli
  wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę
  poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie usunąć tę wiadomość. Powielanie lub
  ujawnianie treści tej wiadomości jest niedozwolone.

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice. Dane przetwarzane
  są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu,
  sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji
  na stronie <http://www.gminazdunskawola.pl/> www.
  <http://www.gminazdunskawola.pl/> zapolice <http://www.gminazdunskawola.pl/>
  .pl w zakładce ochrona danych osobowych.

  Załączniki