Instytucja: 

KONIUSZA

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez KONIUSZA

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 28 września 2020 r.

  Z poważaniem

  Natalia Stopińska

  Referent ds. Obsługi Biura Rady Gminy Koniusza

  Tel: 12 386 91 00 wew.17

  Logo_Koniusza

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
  prawach z tym związanych.

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Koniusza,
  32-104 Koniusza 55 jest Wójt Gminy Koniusza.

  2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Urząd Gminy Koniusza wyznaczył
  Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Pawła Chochół z którym można
  skontaktować się poprzez e-mail: {{ email }} lub pisemnie
  na adres Urząd Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 z dopiskiem Inspektor
  Ochrony Danych Osobowych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana
  danych osobowych.

  3) Administrator danych osobowych - Wójt Gminy Koniusza - przetwarza
  Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

  Pełny tekst KLAUZULI INFORMACYJNEO dotyczącej ochrony danych osobowych
  dostępny jest w Urzędzie Gminy Koniusza lub na stronie
  <http://www.koniusza.pl> www.koniusza.pl w zakładce RODO

  Załączniki

  • image003_SEoyCLR.jpg
  • odpowiedź_na_wniosek.pdf