Instytucja: 

OSIEK

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Cyfryzacja gmin przez OSIEK

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_anEbdVy.txt
 • Re: Cyfryzacja gmin przez OSIEK

  Urząd Gminy w Osieku potwierdza otrzymanie wniosku o udzielenie
  informacji publicznej  z dnia 28.09.2020

  W dniu 2020-09-28 o 07:48, {{ email }} pisze:

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez OSIEK

  Dzień dobry,

  Urząd Gminy w Osieku przesyła w załączniku odpowiedź na wniosek o udzielenie
  informacji publicznej z dnia 28.09.2020 r.

  Pozdrawiam,

  Andrea Drzewiecka

  Urząd Gminy w Osieku

  tel. 33 84 58 261

  tel. 33 84 58 223

  fax. 33 84 58 124

  <http://www.osiek.pl> www.osiek.pl

  Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu która/y jest
  jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
  Zabrania się przeglądania, przesyłania, rozpowszechniania lub innego
  wykorzystywania tych informacji, jak również podejmowania działań na ich
  podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż ich adresat. Jeśli otrzymali
  Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i
  usunięcie jej z pamięci komputera.

  Informujemy, że Wójt Gminy Osiek (32-608) przy ul. Głównej 125 jest
  Administratorem Danych Osobowych. Został powołany Inspektor Ochrony Danych,
  z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z
  przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu
  niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. Ponadto Wójt Gminy Osiek informuje, iż
  przetwarza dane osobowe w związku z realizacją zadań statutowych Urzędu
  Gminy, a szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  znajdują się na stronie <http://www.osiek.pl> www.osiek.pl w sekcji
  "Urząd/Ochrona danych osobowych".

  Załączniki

  • SOA.1431.56.2020.pdf
  • klauzula_do_wniosku_o_udostępnienie_informacji_publicznej.pdf