Instytucja: 

IWKOWA

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedz na wniosek - Cyfryzacja gmin - 2020-09-28 przez IWKOWA

  w załączeniu odpowiedź na wniosek z 28 września 2020 r.

  --
  KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są przeznaczone
  wyłącznie dla odbiorcy i podlegają ochronie na zasadach określonych w
  przepisach prawa. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek
  jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są
  ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu,
  proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych
  informacji.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji e-mail,
  których zakres może zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail i
  telefon informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13
  RODO znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwkowa (
  https://bip.malopolska.pl/ugiwkowa), w zakładce RODO. Dane osobowe w
  korespondencji e-mail przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i
  e) RODO.

  Piotr Dzięgiel
  Gmina Iwkowa
  32-861 Iwkowa 468
  www.iwkowa.pl
  {{ email }}
  tel. 14 6844010

  Załączniki

  • SKMBT_C36020100715410.pdf