Instytucja: KRYNICA-ZDRÓJ

Monitoring: Cyfryzacja urzędów

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości o tytule: "Cyfryzacja gmin" przez KRYNICA-ZDRÓJ

  Potwierdzenie odczytania wiadomości
  wysłanej do **ugukry@ns.onet.pl** o godzinie **2020-09-28 07:48:36**
  odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-09-28 09:08:30**
  o treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

  Pozdrawiamy
  Zespół Poczty w Onet.pl

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRYNICA-ZDRÓJ

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
   
  --
  Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
  ul.Kraszewskiego 7
  33-380 Krynica-Zdrój
  Centrala 18 472-55-00
  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i podlegać ochronione prawnej. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo prosimy o usunięcie wiadomości nie kopiując jej, nie ujawniając innym osobom, ani nie robiąc żadnego użytku z zawartych w niej informacji a nadawcę widomości niezwłocznie powiadomić o tym fakcie.
  Administrator danych osobowych: Burmistrz Krynicy-Zdroju (dane kontaktowe: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: ugukry@ns.onet.pl, tel.: 18 472 55 00). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umkrynica.pl. Cel przetwarzania danych osobowych: rozpatrzenie przesłanej wiadomości i prowadzenie korespondencji mailowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,a,1713768,klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-korespondencji-mailowej.html

  Załączniki