Instytucja: 

OŚWIĘCIM

 Monitoring: 

Cyfryzacja urzędów

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Cyfryzacja gmin przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
  a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
  b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
  c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
  d) Zwykłym mailem
  e) Inny sposób

  2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
  b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
  c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
  d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
  e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

  3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
  a) Tak
  b) Nie
  c) Trudno powiedzieć

  4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

  a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
  b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
  c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
  d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
  e) Inne, jakie?

  5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
  a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
  b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
  c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
  d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
  e) Inne, jakie.

  Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • eDokument : "Odpowiedź na wniosek Watchdoga Polska", dotyczy SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA, znak sprawy OR.1431.55.2020 przez OŚWIĘCIM

  Dzień dobry,

  w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  z poważaniem

  Bożena Baran

  --

  Herb Oświęcim

  *Bożena Baran*
  Naczelnik
  Wydział Organizacyjny
  Urząd Miasta Oświęcim
  ul. Zaborska 2
  32-600 Oświęcim
  {{ email }}
  tel.338429122

  Informacja zawarta w tym e-mailu jest poufna i objęta tajemnicą zawodową.

  Jeżeli e-mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę
  o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z
  prowadzoną korespondencją jest Prezydent Miasta Oświęcim z siedzibą w
  Oświęcimiu (32-600) przy ul. Zaborskiej 2.Pani/Pana dane osobowe będą
  przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia
  korespondencji oraz w celach z niej wynikających. Informacje o zasadach
  przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych dostępne są w
  klauzuli informacyjnej w zakładce „ochrona danych osobowych” na stronie
  http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6322/dokument/6158 lub na stronie
  https://oswiecim.pl/ochrona-danych-osobowych/.

  Załączniki

  • herb_oEYMUno.png (nieskanowany) Skanuj
  • Odpowiedź_na_wniosek_z_dnia_28.09.2020r._informacja_publiczna_1.odt ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Odpowiedź_na_wniosek_z_dnia_28.09.2020r._informacja_publiczna_1.odt.XADES (nieskanowany) Skanuj