Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna przez BARDO

  Bardo, dnia 18.05.2020 r.

  S. 1431.3.2020

  Urząd Miasta i Gminy w Bardzie

  ul. Rynek 2

  57-256 Bardo

  Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 4 maja 2020 r. informuję, że
  Gmina Bardo nie przekazała żadnych informacji o wyborcach Poczcie
  Polskiej S.A. Gmina Bardo nie planuje przekazywania takich informacji
  przed przyjęciem wskazywanej przez Państwo ustawy.

  z poważaniem

  Paweł Zielonka

  Sekretarz Gminy Bardo