Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez PĘCŁAW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@peclaw.eu> o 27.04.2020 10:39

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o27.04.2020 10:40

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez PĘCŁAW

  Dzień dobry,
  Urząd Gminy Pęcław w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2020r.

  Julita Krzykała
  Urząd Gminy Pęcław
  Pęcław 28
  67-221 Białołęka
  tel. 76 831 71 35
  www.peclaw.eu

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pęcław.
  Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami
  zawartymi w zakładce "Ochrona danych osobowych" na stronie

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23370@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez PĘCŁAW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@peclaw.eu> o 11.05.2020 12:59

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o11.05.2020 13:36

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez PĘCŁAW

  Dzień dobry,
  W załączeniu Urząd Gminy Pęcław przesyła uzupełnienie odpowiedzi na wniosek z dnia 11 maja 2020r.

  Julita Krzykała
  Urząd Gminy Pęcław
  Pęcław 28
  67-221 Białołęka
  tel. 76 831 71 35
  www.peclaw.eu

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pęcław.
  Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami
  zawartymi w zakładce "Ochrona danych osobowych" na stronie

  Załączniki