Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23371@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek Urząd Miasta Piechowice przez PIECHOWICE

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie inf. publicznej informuje, że Gmina
  Piechowice nie przekazywała Poczcie Polskiej S.A. danych wyborców z naszego
  terenu.

  pozdrawiam

  Ewelina Herba - sekretariat

  Inspektor ds. organizacyjno - administracyjnych

  58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49; tel. 75 75 48 900; fax: 75 76 12 274;

  e-mail: <mailto:sekretariat@piechowice.pl> sekretariat@piechowice.pl;
  <http://www.piechowice.pl/> www.piechowice.pl

  "Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Piechowice
  reprezentowana przez Burmistrza Miasta Piechowice kontakt do inspektora
  ochrony danych: <mailto:biuro@msvs.com.pl> biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe
  przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość i prowadzenia
  korespondencji (w związku z realizacją umowy, realizacją obowiązku prawnego
  oraz w związku z ważnym interesem administratora jakim jest obrona
  roszczeń). Szczegółowe informacje na temat konkretnych celów przetwarzania
  dostępne są na <http://piechowice.bip.pbox.pl/public/?id=104682>
  http://piechowice.bip.pbox.pl/public/?id=104682"

  Załączniki