Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez IZABELIN

  Twoja wiadomość

  Do: izabelin@izabelin.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:43

  odczytano w dniu 28.04.2020 09:32.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24307@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez IZABELIN

  Twoja wiadomość

  Do: izabelin@izabelin.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 19.05.2020 19:44

  odczytano w dniu 20.05.2020 08:17.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez IZABELIN

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa mail z dnia 19 maja br. informuję, że przed 9 maja
  2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
  przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonych w 2020 r., Urząd Gminy Izabelin nie przekazał danych wyborców
  Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Paweł Dubaniewicz

  Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

  tel. (+48 22) 722-89-77

  fax (+48 22) 722-80-06

  <mailto:p.dubaniewicz@izabelin.pl> p.dubaniewicz@izabelin.pl

  ______________________
  Urząd Gminy Izabelin

  ul. 3 Maja 42

  05-080 Izabelin

  <http://www.gmina.izabelin.pl/> www.gmina.izabelin.pl

  Załączniki