'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez JASTRZĘBIA

  Dzień dobry,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

  Pozdrawiam
  Edyta Górska
  Sekretarz Gminy

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24315@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez JASTRZĘBIA

  Jastrzębia, dnia 21.05.2020

  SG.1431.2.2020

                      Wnioskodawca:
                      sprawa-24315@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi na  wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informujemy, że Gmina Jastrzębia przed 9 maja 2020 roku przekazała
  zahasłowane dane spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem
  Edyta Górska

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  a czy przekazali Państwo Poczcie Polskiej również hasło do pliku z danymi wyborców przed 9 maja 2020 r.?

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Fwd: Re: Wniosek o informację publiczną przez JASTRZĘBIA

  Jastrzębia, dnia 02.06.2020

  SG.1431.2.2020

                      Wnioskodawca:
                      sprawa-24315@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi na  wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  informujemy, że Gmina Jastrzębia przed dniem 9 maja przekazała hasło
  odrębnym plikiem

  Z poważaniem
  Edyta Górska