'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez PIESZYCE

  SE.1431.0005.2020

  Dzień Dobry!

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Warszawa, ul. Ursynowska 22/2

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 27
  kwietnia 2020r.

  informuję, że Gmina Pieszyce wstrzymała się z ewentualnym przekazaniem
  danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. ,

  do momentu wejścia w życie uregulowań prawnych (ustawy), które pozwolą na
  podjęcie tego typu czynności administracyjnych.

  Z poważaniem,

  Sekretarz Gminy Pieszyce

  Arkadiusz Zaruski