Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez KORCZEW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <korczew_gmina@wp.pl> o 2020-04-27 10:43

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-04-27 11:14

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez KORCZEW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <korczew_gmina@wp.pl> o 2020-04-27 10:43

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-04-27 11:14

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną - gm. Korczew przez KORCZEW

  Korczew, dnia 29  kwietnia 2020 roku W odpowiedzi na &#34;Wniosek o informację publiczną&#34; dot. przekazania Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach, gmina Korczew informuje, że do dnia 29 kwietnia 2020r. informacji takich nie udostępniła. Wystąpiła do Poczty Polskiej S.A. z pismem o wydłużenie terminu na udostępnienie danych ze spisu wyborców do 06.05.2020r.  Ewa Domańska - insp. UG Korczew

 • Re: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną - gm. Korczew przez martyna_b

  Dzień dobry,
  prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24332@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez KORCZEW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <korczew_gmina@wp.pl> o 2020-05-11 15:27

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-05-12 08:53

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez KORCZEW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <korczew_gmina@wp.pl> o 2020-05-11 15:27

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-05-12 08:53

 • Wniosek o informację publiczną - gm. Korczew przez KORCZEW

  Korczew, dnia 12 maja 2020 roku Urząd Gminy Korczew w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dn. 11.05.2020r.  -   doprecyzowanie odpowiedzi dot. przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. informuje, że do dnia 9 maja 2020r. nie zostały przekazane dane wyborców ( spisy wyborców) gm. Korczew  dla Poczty Polskiej  S.A.  Ewa Domańska - insp. UG Korczew.