Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KOTUŃ

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Urząd Gminy w Kotuniu
  informuje, że nie zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie
  Polskiej S.A.

  Z poważaniem
  Joanna Jędrzejewska
  Sekretarz Gminy Kotuń

 • Re: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
  informację, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Otrzymaliśmy od Państwa odpowiedź aktualną na dzień 4.05.2020 r., a dla nas ważny jest okres do 9.05.2020 r.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Agnieszka Zdanowicz- Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr_Hf6JNph.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOTUŃ

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  16.06.2021 r. zarejestrowany pod nr S.1431.45.2021 w uzupełnieniu
  odpowiedzi z dnia 04.05.2020 r. informuję,że spisy wyborców ostatecznie
  przed 9 maja 2020 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych
  zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP
  zarządzonych w 2020 r. - nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.
  Pismo informujące o braku podstaw do przekazania danych wyborców z Gminy
  Kotuń zostało skierowane do Poczty Polskiej S.A. w dniu 27.04.2020 r.

  Z poważaniem
  Joanna Jędrzejewska
  Sekretarz Gminy Kotuń