Instytucja: 

KRZYNOWŁOGA MAŁA

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek oinformację publiczną przez KRZYNOWŁOGA MAŁA

  Witam,

  Urząd Gminy Krzynowłoga Mała przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020 roku.  Pozdrawiam

  Anna Kawiecka

  inspektor ds. kancelarii i archiwum

  Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

  tel. 29 751 27 20 fax. 29 751 27 25

  email:
  {{ email }}

  www.
  krzynowlogamala.pl  Treść otrzymanej wiadomości jest poufna i chroniona przepisami prawa, skierowana tylko do konkretnego odbiorcy. Odbiorcą może być jedynie jej adresat lub upoważniona przez adresata osoba. Jeśli odbiorca niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, lub upoważniono przez adresata osobą, niniejszym informuje, że wszelkie rozpowszechnianie lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli ta wiadomość dotarła do Ciebie omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość o treści „Wiadomość dotarła do mnie omyłkowo” i usunąć ją z poczty. Dziękuję

  Tekst oryginalnej wiadomości:
  Od:

  {{ email }}

  Do:

  {{ email }}

  Temat:
  Wniosek o informację publiczną
  Data:
  2020-04-27 10:43:43

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328
  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{ email }}
  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • image6574.pdf
 • Re: Re: Wniosek oinformację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_rFVZTtH.pdf
 • Re: Wniosek oinformację publiczną przez KRZYNOWŁOGA MAŁA

  Witam,

  Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 18.05.2020 r. (doręczony e-mail w dniu 19.05.2020 r.).  Pozdrawiam

  Anna Kawiecka

  inspektor ds. kancelarii i archiwum

  Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

  tel. 29 751 27 20 fax. 29 751 27 25

  email:
  {{ email }}

  www.
  krzynowlogamala.pl  Treść otrzymanej wiadomości jest poufna i chroniona przepisami prawa, skierowana tylko do konkretnego odbiorcy. Odbiorcą może być jedynie jej adresat lub upoważniona przez adresata osoba. Jeśli odbiorca niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, lub upoważniono przez adresata osobą, niniejszym informuje, że wszelkie rozpowszechnianie lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli ta wiadomość dotarła do Ciebie omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość o treści „Wiadomość dotarła do mnie omyłkowo” i usunąć ją z poczty. Dziękuję

  Tekst oryginalnej wiadomości:
  Od:

  {{ email }}

  Do:

  {{ email }}

  Temat:
  Wniosek o informację publicznÄ

  Data:
  2020-05-18 22:17:23

  Szanowni Państwo,
  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  Z poważaniem
  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Załączniki:
  https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/33439/81392
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-05-11 10:26:24.585420+00:00 z > adresu {{ email }}: > Witam, Urząd Gminy > Krzynowłoga Mała przesyła odpowiedź na wniosek z dnia > 27.04.2020 > roku. Pozdrawiam Anna Kawiecka inspektor ds. > > kancelarii i archiwum Urząd Gminy Krzynowłoga Mała tel. 29 751 > 27 20 fax. > 29 751 27 25 email: {{ email }} > www. > krzynowlogamala.pl Treść otrzymanej wiadomości jest > poufna i chroniona > przepisami prawa, skierowana tylko do > konkretnego odbiorcy. Odbiorcą może być > jedynie jej adresat lub > upoważniona przez adresata osoba. Jeśli odbiorca > niniejszej > wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, lub upoważniono przez > > adresata osobą, niniejszym informuje, że wszelkie > rozpowszechnianie lub > powielanie niniejszej wiadomości jest > zabronione. Jeżeli ta wiadomość dotarła do > Ciebie omyłkowo, > proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na > > niniejszÄ
  wiadomość o treści „Wiadomość dotarła do mnie omyłkowo” i > usunÄ
  ć jÄ
  z > poczty. Dziękuję Tekst oryginalnej > wiadomości: Od: > {{ email }} > Do: {{ email }} > Temat: Wniosek o informację > publicznÄ
  Data: 2020-04-27 10:43:43 Na > podstawie art. > 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > > informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog > Polska wnosi o > informację czy zostały przekazane informacje o > wyborcach Poczcie Polskiej S.A. > lub czy Państwo zamierzajÄ
  to > zrobić przed przyjęciem ustawy o szczegĂłlnych > zasadach > przeprowadzania wyborĂłw powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej > > Polskiej zarzÄ
  dzonych w 2020 r. > > http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328 Wnioskowane > informacje > prosimy przesłać na adres > {{ email }} Członkowie > zarzÄ
  du, > zgodnie z zasadami reprezentacji Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon > Osowski > -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. > Ursynowska 22/2 | > 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres > email: {{ email }} > skrytka epuap: > SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka www.siecobywatelska.pl > NIP > 526282872 KRS 0000181348 SÄ
  d Rejonowy dla m. st. Warszawy w > Warszawie, XIII > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ
  dowego

  Załączniki

  • image6925.pdf