'

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. przez ŁOMIANKI

  Szanowni Państwo!

  w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej z dnia 29 kwietnia 2020 r.

  --
  Magdalena Kowalska
  Urząd Miejski w Łomiankach
  ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
  Biuro Rady Miejskiej, pok. 3
  tel. 22 76 86 341

  Niniejsza wiadomość jest przeznaczona dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione, w tym dane osobowe.
  Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji zawartych w wiadomości do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
  Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

  Załączniki