Instytucja: 

MARKI

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez MARKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27 kwietnia 2020 10:43:44 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 27 kwietnia 2020 10:51:45 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • FW: Wniosek o informację publiczną przez MARKI

  Dzień dobry,

  Poniżej przedstawiam stanowisko Burmistrza w spawie, o którą Państwo pytają.

  Stanowisko jest aktualne teraz. Nie wiemy co przyniesie przyszłość. Najbliższa przyszłość.

  Pozdrawiam,

  Mirosław Grykałowski

  Szanowni Państwo,

  Odpowiadając na liczne pytania informuję, że wczoraj otrzymaliśmy wiadomość mailową od Poczty Polskiej. Był to wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców. My, samorządowcy jesteśmy legalistami, poruszamy się wyłącznie na mocy i w granicach przepisów prawa. Wykładnię na zaistniałą sytuację przygotowała Państwowa Komisja Wyborcza (PKW). Według jej przewodniczącego Sylwestra Marciniaka, podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być włącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wraz z załączoną kopią rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na Pocztę Polską wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców. W tej sytuacji, zgodnie z opinią PKW, nie przekazaliśmy żadnych danych.

  Załączniki

  • image001.jpg
 • Odp na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARKI

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miasta Marki informuje, że w świetle aktualnie obowiązujących na dzień sporządzenia niniejszego pisma przepisów prawa brak jest podstaw do udostepnienia spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A., tym samym Miasto Gmina Marki przedmiotowego spisu wyborców nie udostępniła.

  Z poważaniem

  [Anna Stefańska - Naczelnik]

  Załączniki

  • image001_ksddlQz.jpg