Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez MICHAŁOWICE

  Witam serdecznie

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o dostęp do informacji
  publicznej.

  z poważaniem
  --

  Michał Piwek
  Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego

  Tel. 22 350 91 76

  Mobile: 604 110 309
  <mailto:m.piwek@michalowice.pl> m.piwek@michalowice.pl

  Urząd Gminy Michałowice
  Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Michałowice
  <http://www.michalowice.pl/> www.michalowice.pl

  Załączniki