Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez NADARZYN

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@nadarzyn.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 27.04.2020 10:43

  odczytano w dniu 27.04.2020 10:49.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NADARZYN

  Dzień dobry,

  Nawiązując do pisma z dnia 27 kwietnia 2020 roku, w załączeniu przesyłam
  odpowiedź.

  Z wyrazami szacunku,

  Marcin Ciostek

  Inspektor ds. organizacyjnych

  ____________________________________________________________________________
  __________________

  Urząd Gminy Nadarzyn

  ul. Mszczonowska 24

  05-830 Nadarzyn

  tel. 22 729 81 85

  <http://www.nadarzyn.pl/> www.nadarzyn.pl;

  bip.nadarzyn.pl

  itv.nadarzyn.pl

  --

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem
  Państwa danych osobowych jest Gmina Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie przy
  ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn, zwany dalej Administratorem.

  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): <mailto:rodo@nadarzyn.pl>
  rodo@nadarzyn.pl

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i
  nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
  instytucje upoważnione z mocy prawa.

  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  a/b/c/d/e.

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania sprawy, w
  przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu.

  Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  osobowych.

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
  tym profilowaniu.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji
  wniosku, umowy itp., przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.

  Załączniki