Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez OBRYTE

  Dzień dobry,

  w nawiązaniu do poniższego informuję, że nie zostały przekazane żadne
  informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

  Z poważaniem

  Sławomir Skóra
  Z-ca kierownika USC w Obrytem
  Sławomir Skóra

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Wniosek o informację publiczną
  Data: Wed, 29 Apr 2020 12:44:04 +0200
  Nadawca: Urząd Gminy Obryte <ugobryte@obryte.pl>
  Adresat: usc@obryte.pl

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: Mon, 27 Apr 2020 08:43:45 -0000
  Nadawca: sprawa-24392@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Odpowiedź-Do: sprawa-24392@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Adresat: ugobryte@obryte.pl

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o
  wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić
  przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
  powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
  r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres
  sprawa-24392@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --
  Urząd Gminy Obryte
  07-215 Obryte 185
  tel. 29 741 10 04