Instytucja: 

Ostrołęka

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: Odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020r. o udostępnienie informacji publicznej przez Ostrołęka

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: Sekretariat Prezydenta Miasta Ostrołęki <{{ email }}>
  Date: pon., 11 maj 2020 o 09:39
  Subject: Odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020r. o udostępnienie
  informacji publicznej
  To: <{{ email }}>

  Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia
  27.04.2020r. o udostępnienie informacji publicznej.

  Teresa Giers

  Wydział Organizacji i Kadr

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Message from FAX sekretariat KMb_C364e_3
  Data: Mon, 11 May 2020 08:32:25 +0100
  Nadawca: {{ email }}
  Odpowiedź-Do: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  Załączniki

  • SFAX_sekret20051108320.pdf
 • Re: Fwd: Odpowiedź na wniosek z dnia 27.04.2020r. o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  pod podanym linkiem (https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/219/wybory-prezydenta-rp-2020) nie znajdujemy odpowiedzi na nasze pytanie. Dlatego raz jeszcze prosimy o odpowiedź - czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek i e-maila z dnia 11.05.2020r. przez Ostrołęka

  Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek i e-maila z
  dnia 11.05.2020r. o udostępnienie informacji  publicznej

  --
  Teresa Giers
  Wydział Organizacji i Kadr
  Urząd Miasta Ostrołęki

  Załączniki

  • wniosek_41_1.pdf