Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez OSTRÓW MAZOWIECKA

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazujemy odpowiedź na poniższy wniosek o informację publiczną.

  Z poważaniem,

  Agata Stachacz

  Sekretarz Gminy

  Ostrów Mazowiecka

  Tel. (29) 74 68 600 wew. 34; 666-845-612

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostrów Mazowiecka, reprezentowana przez Wójta. Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną. Proszę również o usunięcie wiadomości, nie kopiowanie oraz nie przekazywanie jej osobom i podmiotom nieupoważnionym.

  Załączniki

 • Re: RE: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 11.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia mamy prośbę o wskazanie dokładnej daty, kiedy państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A..
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24402@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca (na podstawie uchwały zarządu)

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: biuro@siecobywatelska.pl
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_I6QW5tf.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Wniosek o informację publiczną przez SZCZAWNICA

  Ostrów Mazowiecka, 21 maja 2020 r.

  RG.1431.19.2020

  **Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska**

  **ul. Ursynowska 22/2**

  **02-605 Warszawa**

  ** **

  ** **

  ** **

  W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19 maja 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu) informuję, że Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 28 kwietnia 2020 r. przekazał Poczcie Polskiej S.A. dane wyborców znajdujących się w części A spisu wyborców sporządzonego przez Gminę w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na 10 maja 2020 r.

  Z wyrazami szacunku,
  Aneta Jastrzębska

  Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
  07-300 Ostrów Mazowiecka

  tel. 29 74 68 600 wew. 50

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostrów
  Mazowiecka, reprezentowana przez Wójta. Niniejsza wiadomość jest przeznaczona
  wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne.
  Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości prosimy o niezwłoczne
  poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną. Proszę również o
  usunięcie wiadomości, nie kopiowanie oraz nie przekazywanie jej osobom i
  podmiotom nieupoważnionym.

  Załączniki