Instytucja: 

OTWOCK

 Monitoring: 

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o informację czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez martyna_b

  Szanowni Państwo,
  wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:
  czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
  Odpowiedź prosimy przesłać na adres: {{ email }}
  z poważaniem
  Martyna Bójko
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: Informacja publiczna w spr. udostępnienia spisu Poczcie Polskiej przez OTWOCK

  ---------- Forwarded message ---------
  Od: WSO <{{ email }}>
  Date: śr., 20 maj 2020 o 07:36
  Subject: Fwd: Informacja publiczna w spr. udostępnienia spisu Poczcie
  Polskiej
  To: <{{ email }}>

  Szanowni Państwo,

  Z uwagi na otrzymany zwrot wysłanej do Państwa odpowiedzi, przesyłam ją
  ponownie na inny podany we wniosku adres.

  *Z poważaniem Bożena Kałowska*

  *Z-ca Naczelnika Wydziału Obsługi Mieszkańca*
  *i Podmiotów Gospodarczych*

  *tel. +48 22 779 27 29 e-mail: {{ email }} <{{ email }}>*
  *e-mail: {{ email }} <{{ email }}>*

  *Urząd Miasta Otwocka* <http://www.otwock.pl>

  *05-400 Otwock Ul. Armii Krajowej 5*

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Informacja publiczna w spr. udostępnienia spisu Poczcie Polskiej
  Data: Thu, 14 May 2020 14:26:51 +0200
  Nadawca: WSO <{{ email }}> <{{ email }}>
  Adresat: {{ email }}

  Szanowni Państwo

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dot. kwestii przekazania
  spisu wyborców Poczcie Polskiej, w załączeniu przesyłam odpowiedź.

  *Z poważaniem Bożena Kałowska*

  *Z-ca Naczelnika Wydziału Obsługi Mieszkańca*
  *i Podmiotów Gospodarczych*

  *tel. +48 22 779 27 29 e-mail: {{ email }} <{{ email }}>*
  *e-mail: {{ email }} <{{ email }}>*

  *Urząd Miasta Otwocka* <http://www.otwock.pl>

  *05-400 Otwock Ul. Armii Krajowej 5*

  Załączniki

  • mkccnmibelgcgeep.png
  • Odp._WOR.1431.42.2020.pdf